استان کبک و راه کارهایی برای افزایش جذب مهاجران

استان کبک و راه کارهایی برای افزایش جذب مهاجران

از زمان شیوع کرونا و سر کارآمدن دولت جدید استان کبک تعداد مهاجرت مهاجران به این استان کاهش چشمگیری داشته است و در حال حاظر دچار کمبود نیرو است. و این استان به طور جدی درصدد راه‌هایی برای وارونه سازی وضعیت موجود است.

وزیر مهاجرت کبک نادین ژیرولت در یک کنفرانس مطبوعاتی مجازی افزود:

در حال حاضر استان با حدود ۱۷۰۰۰ یا ۱۸۰۰۰ نفر کمبود روبرو است و باید این خلا را پر کند. بر همین اساس استان درصدد است سناریوهای مختلف را در این رابطه بررسی کند.

همچنین وزیر کار نیز با بیان این که

مهاجرت یک ضرورت است و ما باید سریعا کارگران مهاجر مورد نیاز استان را تامین کنیم

افزود:

دولت سعی دارد تا با پیروی از مقررات مهاجرت زمینه ورود کارگران را مهیا و کمبود نیروی کار فعلی را برطرف کند

گزارش دیگری منتشر شده که حاکی از آن است که این استان قبلا نیز در پی افزایش تدریجی مهاجران است. از این رو این استان در حال پیگیری با دولت فدرال جهت برنامه های کارگران موقت خارجی و مهاجران دائم است. از این رو توافق نامه ای که کبک در توسعه سیاست مهاجرت در قلمرو خود و انتخاب مهاجران نقشی فعال دارد  این اجازه را دارد مهاجران خود را در گروه های مختلف اقتصادی گزینش کند و این در حالی است که مقامات فدرال پذیرش  نهایی مانند بررسی های بهداشتی و امنیتی را عهده دار هستند.

بیشتر بخوانید : تولد فرزند طبق قانون تابعیت و شهروندی در کانادا

دولتی که الان بر سر کار است از سه سال پیش به قدرت رسیده است. البته فعالیت خود را شروع کرده سهمیه‌های مهاجرتی استان را کاهش داده است.

اما دلیل این تصمیم امکان ادغام بهتر کسانی که وارد این استان می‌شوند را فراهم می‌کند. از همین رو بسیاری از این ریوکرد انتقاد داشته و آن را موجب بروز کمبود نیروی کار خواندند. این در حالی است که در سال 2020 کبک 25 هزار مهاجر جدید داشته است. نسبت به سال 2019 پنجاه درصد کاهش را تجربه کرده است. که البته این کاهش عمدتا دلیل محدودیت های سفر به این استان نیز شامل می شود که از سوی دولت فدرال اعمال شده بود.

 

 

لورم ایپسوم یا طرح‌ نما به متنی آزمایشی و بی‌معنی در صنعت چاپ، صفحه‌آرایی و طراحی گرافیک گفته می‌شود.