مزایای روش سرمایه گزاری کبک:

– دریافت اقامت دایم کبک و سپس فدرال کانادا بدون الزام به انجام کارآفرینی در کانادا یا ایجاد شغل

– دریافت اقامت دایم بدون نیاز به ارایه مدرک زبان انگلیسی یا فرانسوی

– دریافت اقامت دایم برای متقاضی و همسر و فرزندان تحت سرپرستی او

در میان تغییرات معرفی شده در تاریخ 28 مارس ۲۰۱۸، برنامه سرمایه گزاری کبک هر دو نیاز دارایی خالص و نیاز سرمایه گذاری را از آخرین دوره افزایش داده است. الزامات قبلی دارایی های خالص 1.6 میلیون دلار CAD و سرمایه گذاری CAD 800.000 بود.
شرایط واجدیت در برنامه سرمایه گزاری کبک:
– متقاضیان باید به تنهایی یا همراه با همسر خود، مجموع اموال و سرمایه نقدی و غیر نقدی شان که قابلیت ارزش گزاری را دارا باشد (اعم از املاک با سند، زمین با مجوز ساخت، …) معادل با حداقل 2،000،000 دلار کانادا باشند (معادل با ۶.۶۵۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان بر اساس نرخ دلار کانادا بانک مرکزی) که منشأ قانونی آن اموال قابل ارایه باشد.

– عقد قرارداد سرمایه گذاری مبلغ معادل ۱.۲۰۰.۰۰۰ دلار کانادایی با موسسات مورد تایید و یا پرداخت بلاعوض سود سرمایه گزاری این مبلغ به یکی از موسسات واسط مالی مجاز اداره مهاجرت کبک (مبلغی حدودا معادل ۳۰۰.۰۰۰ دلار کانادایی) برای شرکت در این برنامه.

سایر الزامات واجد شرایط عبارتند از: داشتن بیش از 18 ساله، داشتن تجربه مدیریت، قصد اقامت در استان کبک و کسب نمره مورد نیاز تحت سیستم امتیاز استان کبک می باشد.

لازم به ذکر است کسانی که اقامت دایم کانادا را دریافت می کنند مشمول قانونی موسوم به منشور آزادی ها و برابری های کانادایی میشوند. این منشور به کلیه افراد کانادایی اجازه می دهد که در هر کجای کانادا که مایل باشند حق زندگی تحصیل و یا کار را دارند و قوانین استانی نمیتواند بر این اصل تاثیرگزار باشد.