کشور کانادا دارای یکی از سریع‌ترین اقتصادهای در حال رشد در میان کشورهای توسعه یافته است و بازار آزاد آن دارای سطح بالایی از امنیت اجتماعی است. دانشجویان رشته امور مالی دانشگاه‌های کانادا در مورد سیستم‌های مالی سرتاسر جهان مطالعه می‌کنند و به تجزیه و تحلیل مزایای سیستم اقتصادی کانادا می‌پردازند.