دانشگاه‌های کانادا طیف گسترده‌ای از گرایش‌های علوم کامپیوتر، از علوم اطلاعات و روباتیک گرفته تا ابررایانه و سیستم‌های کسب و کار را ارائه می‌دهند. برنامه‌های آموزشی رشته‌های علوم کامپیوتر شامل بخش‌های عملی، پروژه، تحقیقات و حتی فرصت‌های کارآموزی در شرکت‌های فناوری اطلاعات می‌شوند.