دانشجویانی که در مقطع کارشناسی ارشد مهندسی برق دانشگاه‌های کانادا تحصیل می‌کنند، ترکیبی از دانش فنی مهندسی عمومی ‌با پروژه‌های طراحی و بسیاری از کارهای آزمایشگاهی را فرا می‌گیرند. دانشجویان این رشته علاوه بر گذراندن واحدهای درسی زیادی که بر اصول مهندسی برق تمرکز دارند، باید در کلاس‌های اقتصاد، نگارش فنی و محیط زیست هم شرکت کنند تا برای ورود به محیط کار و شروع کار در زندگی واقعی آماده شوند.