سال ۱۴۰۰، هزار و چهارصدمین سالِ گاه‌ شمار خورشیدی و سال آخر سده ۱۴ام خورشیدی است. قرن چهاردهم هجری خورشیدی، از روز چهارشنبه ۱ فروردین ۱۳۰۱، آغاز شده و روز یک‌شنبه ۲۹ اسفند ۱۴۰۰ به انجام خواهد رسید؛ بنابراین، روز اول قرن پانزدهم هجری خورشیدی، دوشنبه ۱ فروردین ۱۴۰۱ خواهد بود.

سرآغاز آن یکشنبه ۱ فروردین ۱۴۰۰ خورشیدی برابر با ۲۱ مارس ۲۰۲۱ میلادی و لحظه تحویل آن، ساعت ۱۳:۰۷:۲۸ روز شنبه ۳۰ اسفند ۱۳۹۹ خورشیدی به وقت ایران است. نماد سال ۱۴۰۰ سال حیوان (گاو)، نماد پر باری ، برکت و رزق و روزیست.

 

دانلود تقویم سال 1400