تکمیل فرم ویزای دانش آموزی

مرحله 1 از 8

  • مرحله اول اخذ پذیرش از مدارس کانادا
  • مرحله دوم وار یز شهر یه مدرسه و ثبت نام
  • مرحله سوم تکمیل فرم قیم یا custodian
  • مرحله چهارم تشکیل پرونده برای اخذ ویزا
  • مرحله پنجم انگشت نگا ری و اخذ ویزا
   
  • کارنامه دو سال گذشته دانش آموز اکر دانش اموز درس میخواهد کارنامه سال قبل و گواهی به اشتغال به تحصیل دانش اموز
  • ترجمه انگلیسی کارنامه دو سال گذشته دانش آموز (به ترجمه رسمی با تأیید وزارت دادگستری و وزارت امور خارجه نیاز ندارد)
  • عکس دیجیتال
  • تمکن مالی پدر و مادر یا یکی از آنها
  • سند خانه یا اموال منقول و غیر منقول پدر مادر
  • شناسنامه پدر و مادر ترجمه و سند ازدواج آنها
  • گواهی اشتغال به کار پدر و مادر
  • تعهد محضری بابت نداشتن مشکل مالی برای دانش اموز
  • پدیرش مدارس دولتی و خصوصی برای مدرسه باید هزینه کامل یکسال پرداخت شود. (سالیانه 12 هزار به بالا)
  • توجه : به علت داشتن تاریخ انقضا برای مدارک تمکن مالی و گردش حساب متقاضی باید این دو مورد را در پایان تکمیل بقیه مدارک انجام دهد.