“طبقه بندی ملی مشاغل” یا به اختصار NOC، مرجع پذیرفته شده ملی برای مشاغل در کاناداست. این مرجع بیش از 40 هزار عنوان شغلی را در 500 گروه حرفه ای سازماندهی می کند. ناک در واقع چارچوب استاندارد معتبری برای سازماندهی مشاغل در یک سیستم یکپارچه فراهم می کند. ناک علاوه بر آنکه در مدیریت جمع آوری و گزارش دهی آمار شغلی و ارایه اطلاعات روشن در مورد بازار نیروی کار مورد استفاده قرار می گیرد، همچنین ساختار و محتوای آن در بسیاری از خدمات و تولیدات عمده توسط بخش های خصوصی و دولتی کانادا بکار می رود.
هر ناک شغلی اطلاعات تشریحی درباره آن حرفه در بازار نیروی کار کانادا ارایه می دهد، از جمله شرح وظایف یک رده شغلی، کلیه عناوین شغلی که در زیر مجموعه آن رده شغلی قرار می گیرند، مسئولیت های اصلی، پیش نیازهای استخدامی که شامل سطح تحصیلات یا مدرک آموزشی فنی-حرفه ای یا دوره های آموزشی و کارآموزی، یا میزان سوابق تجربی مرتبط می شود. در نهایت برای شفافیت بیشتر به سایر رده های شغلی مشابه که مشخصاً در این رده قرار نمی گیرند نیز اشاره می شود.
کلیه مشاغل در رده های شغلی 0 (مدیریتی)، A (تخصصی)، B (فنی و مهارتی)، C (نیمه مهارتی) و D (غیر مهارتی) تقسیم بندی می شوند.

برای دریافت اطلاعات بیشتر میتوانید از داخل سایت وقت راهنمایی رزرو نمایید.
فرم ارزیابی را پر کنید به منوی فرم ها مراجعه نماید .