لیست مشاغل استان کبک برای پیشنهاد شغلی جاب آفر

لیست مشاغل استان کبک برای پیشنهاد شغلی جاب آفر

به روز رسانی کبک لیست مشاغل هدفمند برای تسریع مجوز کاری را مرتبا انجام میدهد. کارفرمایان در کبک در زمان استخدام کارگران موقت خارجی برای بعضی از مشاغل، از ارائه مدارکی که نشان دهنده تلاش آنها برای جذب افراد کانادایی بوده معاف هستند. لیست جدید مشاغل واجد شرایط برنامه تسریع مجوز کاری استان کبک منشر شد و وزارت مهاجرت کبک در جدیدترین بروز رسانی که در 24 فوریه 2021 با بروز رسانی لیستی از مشاغلی که کارفرمایان قبل از استخدام کارگران موقت خارجی نیازی به آگهی در مورد موقعیت آن شغل ها را ندارند را منتشر شد.

مانند سال قبل لیست جدید مشاغل واجد شرایط در کل استان کبک است برای آسان شدن مراحل و براساس نیازهای کار استان می باشد.
بسیاری از مشاغل مجود در لیست سال گذشته در لیست جدید است، بعضی از مشاغل اضافه شده و بعضی از آنها حذف شده اند. 181 شغل در لیست امسال وجود دارد. لیست مشاغل کبک برای جاب آفر در سال 2021، شامل:

  • مدیران شرکت های مخابراتی
  • مدیران سیستم های رایانه ای و اطلاعاتی
  • مدیران ساختمان و بازسازی منازل
  • دانشمندان علوم زمین شناسی
  • اقیانوس شناس و علوم جوی

بیشتر بحوانید : اسپانسرشیپ و مهاجرت به استان کبک از طریق همسر

یک دوره انتقال 30 روزه برای کارفرما وجود دارد تا امکان بررسی پرونده ای که در لیست سال قبل ارائه شده است، فراهم شود. وزارت مهاجرت کبک با ایجاد فهرست مشاغلی که واجد شرایط برنامه تسریع مجوز کاری و براساس سیستم طبقه بندی شغلی ملی کانادا NOC در سال 2016، روند خود را ادامه می دهد، مشاغلی که کارفرمایان کبک اعلام می کنند باید با یکی از مشاغل موجود در این لیست مطابقت داشته باشد و باید واجد شرایط برنامه تسریع مجوز کار کبک باشد.

 

لورم ایپسوم یا طرح‌ نما به متنی آزمایشی و بی‌معنی در صنعت چاپ، صفحه‌آرایی و طراحی گرافیک گفته می‌شود.