چگونگی شرایط مهاجرت به آلمان از طریق سرمایه گذاری

یکی از مهم ترین شرایط مهاجرت به آلمان از طریق سرمایه گذاری داشتن توان مالی است. متقاضیان باید حداقل 1000000€ (یورو) داشته باشند تا بتوانند در آلمان یک کسب و کار جدید راه اندازی کنند. اگر متقاضی بخواهد برای اجرای یک ایده جدید، سرمایه گذاری کند، باید بتواند با این کسب و کار برای شهروندان آلمانی، 10 شغل جدید ایجاد کند. اگر سرمایه گذاری برای کسب و کار متداول باشد، باید 10 شهروند آلمانی را استخدام کند. پس از ایجاد کسب و کار، متقاضی و اعضای خانواده او واجد شرایط مهاجرت به آلمان از طریق سرمایه گذاری خواهند بود.

اگر سودآوری کسب و کار به 3 سال متوالی برسد، متقاضی و وابستگان او واجد شرایط برای اقامت دائمِ نامحدود در آلمان هستند. اقامت دائم نامحدود به این معناست که اگر متقاضی بخواهد به هر دلیلی آلمان را ترک کند و بعد از مدتی دوباره وارد آلمان شود، هیچ مانعی در مقابل او قرار نمی گیرد. البته یکی دیگر از شرایط برای اقامت دائم متقاضیان این است که در طول 5 سال اول اقامت، به طور کامل به زبان آلمانی مسلط شوند. داشتن اطلاعات کافی در مورد فرهنگ و نظام حقوقی آلمان نیز ضرورت دارد.

نکات اصلی برای اخذ ویزای سرمایه گذاری در کشور آلمان عبارتند از:

  • متقاضیان أخذ ویزای سرمایه گذاری باید بتوانند برای کسب و کار جدید یا مدیریت یک شرکت معتبر آلمانی، حداقل در حدود 1000000€ (یورو) سرمایه گذاری کنند.
  • متقاضیان باید بتوانند 10 شغل جدید را برای شهروندان آلمانی ایجاد کنند و یا 10 شهروند آلمانی را در کسب و کار خود استخدام نمایند.
  • با کسب ویزای سرمایه گذاری، اعضای خانواده سرمایه گذار نیز قادر به اقامت در آلمان هستند.
  • کل پروسه اخذ شهروندی دائم و دریافت گذرنامه آلمان، در طی 5 سال تکمیل می شود.

سرمایه گذاری با خرید ملک در آلمان

کشورهای دنیا به لحاظ قوانین مربوط به خرید ملک خارجیان به 3 گروه اصلی تقسیم می شوند:

  1. کشورهایی که به هیچ عنوان اجازه خرید ملک غیر منقول را به خارجی ها نمی دهند مثل رومانی که اخیرا مجوز خرید ملک را فقط برای شهروندان اتحادیه اروپا مجاز دانسته است
  2. کشورهایی که اجازه خرید ملک را به خارجی ها می دهند اما به این وسیله به آن ها مجوز اقامت نمی دهند مثل آلمان و اتریش
  3. کشورهایی که نه تنها مجوز خرید ملک را به خارجی ها می دهند بلکه به این وسیله به آن ها مجوز اقامت یا پاسپورت هم می دهند مثل پرتغال، قبرس، یونان و غیره

همان طور که گفته شد، آلمان در گروه دوم قرار دارد، پس با سرمایه گذاری در بخش خرید ملک در آلمان نمی توان اقامت به دست آورد. با این وجود خرید ملک در آلمان سودآور است چرا که هم به مرور افزایش قیمت پیدا می کند هم فرد می تواند آن را اجاره دهد و کسب درآمد کند. قیمت اجاره ملک در آلمان به شرح ذیل است: