برنامه ی مهاجرتی استان جزیره ی پرنس ادوارد یک برنامه ی مهاجرتی دولتی است که به گزینش متقاضیانی می پردازد که اشتیاق و توانایی خود را برای مهاجرت و اقامت خودشان و خانواده شان در استان جزیره پرنس ادوارد نشان داده باشند.
تحت برنامه ی مهاجرت استان جزیره پرنس ادوارد، شما می توانید بر اساس یکی از طبقه بندی های زیر، اقدام به مهاجرت نمایید:

 • طبقه بندی میزان مهارت کاری
 • جریان کارگر ماهر
 • جریان کارگر حیاتی
 • جریان ارتباط خانواده
 • طبقه ضریب نفوذ تجاری
 • طبقه ضریب نفوذ تجاری
 • جریان مالکیت 100%
 • جریان مالکیتِ شراکتی
 • جریان مجوز کاری
 • طبقه بندی های میزان مهارت کاری
 • طبقه کارگر ماهر

برای کسب صلاحیت در این طبقه، شما بایستی:

 • امتیازی در حدود 50، در فرم خود ارزشیابی کسب نموده باشید؛
  دوره ی آموزش متوسطه را گذرانده باشید و حداقل 14 سال تحصیل نموده باشید و شرایط مورد نیاز برای احراز یک پست را دارا باشید؛
 • یک پیشنهاد با حسن نیت برای اشتغال از یک کارفرمای محلی داشته باشید که تحت رده بندی مشاغل ملی (NOC)با ترازهای مهارتی O، A یا B باشید؛
 • سن شما بین 21 سال تا 55 سال باشد؛
 • طی پنج سال گذشته، حداقل دو سال سابقه ی کاری در رشته ی خود داشته باشید؛
 • از توانایی های زبانی انگلیسی یا فرانسوی برای احراز یک شغل در جزیره ی پرنس ادوارد برخوردار باشید؛
 • نشان دهید که از پشتیبانی مالی و پشتیبانی اقامتی به اندازه ی کافی برخوردار هستید؛
 • قصد اقامت در جزیره ی پرنس ادوراد را داشته باشید؛

جریان کارگر حیاتی

 • برای احراز صلاحیت در این طبقه، شما بایستی:
 • در فرم خود ارزشیابی، امتیازی در حدود 50 کسب کرده باشید؛
 • حداقل 12 سال دوره ی آموزشی را گذرانده باشید و مدرک دیپلم دریافت کرده باشید؛
  یک پیشنهاد کاری با حُسن نیت به شما داده شده باشد که بر اساس رده بندی مشاغل ملی (NOC)دارای تراز مهارتی C یا D در یکی از حرفه های راننده ی کامیون، ارائه کننده ی خدمات به مشتری، کارگری، خدمات غذا/ آشامیدنی ها یا کارهای خانگی باشید
 • حداقل شش ماه تجربه ی کاری در جزیره ی پرنس ادوارد داشته باشید؛
 • مجاز به انجام کارهای معتبر و وضعیتی قانونی در کشور خود باشید؛
 • سن شما بین 21 سال تا 55 سال باشد؛
 • دارای حداقل دو سال تجربه ی کاری تمام وقت طی پنج سال گذشته در جزیره ی پرنس ادوارد بوده باشید؛
 • از توانایی های زبانی انگلیسی یا فرانسوی برای احراز یک شغل در جزیره ی پرنس ادوارد برخوردار باشید؛
 • نشان دهید که از پشتیبانی های مالی و اقامتی کافی در این استان برخوردارید؛
 • قصد اقامت در این استان را دارید

جریان فارغ التحصیلان بین المللی

 • برای احراز صلاحیت کافی در جریان فارغ التحصیل بین المللی، بایستی شرایط زیر را داشته باشید:
 • امتیازی در حدود 50، در فرم خود ارزشیابی کسب نموده باشید؛
 • یک پیشنهاد با حسن نیت برای اشتغال از یک کارفرمای محلی داشته باشید که تحت رده بندی مشاغل ملی (NOC)با
 • ترازهای مهارتی O، A یا B باشید؛
 • حداقل شش ماه تجربه ی کاری در جزیره ی پرنس ادوارد داشته باشید؛
 • مجاز به انجام کارهای معتبر و وضعیتی قانونی در کشور خود باشید؛
 • در دوره ی مطالعاتی خود، برنامه ی دو ساله ی مورد نظر برای اخذ دیپلم را گذرانیده باشید؛
 • دیپلمی داشته باشید که از نظر دانشگاه های کانادا معتبر شناخته شده باشد؛
 • حداقل دو سال از فارغ التحصیل شدن شما در دانشگاه های کانادا گذشته باشد؛
 • سن شما بین 21 سال تا 55 سال باشد؛
 • از توانایی های زبانی انگلیسی یا فرانسوی برای احراز یک شغل در جزیره ی پرنس ادوارد برخوردار باشید؛
 • نشان دهید که از پشتیبانی مالی و پشتیبانی اقامتی به اندازه ی کافی برخوردار هستید؛
 • قصد اقامت در جزیره ی پرنس ادوراد را داشته باشید؛

جریان نسبت خانوادگی

 • برای احراز صلاحیت در این زمینه، شما بایستی:
 • امتیازی در حدود 50، در فرم خود ارزشیابی کسب نموده باشید؛
 • دارای رابطه خویشاوندی نزدیکی مثل والدین، خواهر و برادر، دختر و پسر، عمه و عمو، دایی و خاله، خواهر زاده و برادر زاده، پدر بزرگ و مادر بزرگ، پسر عمو و دختر عمو، پسر عمه و دختر عمه، پسر دایی و دختر دایی، پسر خاله و دختر خاله، ناخواهری و نابرداری، ناپدری و نامادری، عروس و داماد، برادر زن و خواهر زن، برادر شوهر و خواهر شوهر و دیگر افرادی که جزو اقوام نزدیک به حساب می آیند باشید
 • یک پیشنهاد کار دائم و تمام وقت از یک کارفرمای جزیره پرنس ادوارد داشته باشید؛ یا حداقل نشان دهید که توانایی پیدا
 • نمودن یک کار تمام وقت در جزیره ی پرنس ادوارد را دارا هستید؛
 • وضعیت قانونی در کشور خودتان دارید؛
 • دوره 12 ساله آموزشی را گذرانیده اید و موفق به اخذ مدرک دیپلم شده اید؛
 • سن شما بین 21 تا 55 سال می باشد؛
 • حداقل دارای یک سال تجربه کاری تمام وقت در 5 سال گذشته هستید؛
 • بایستی از توانایی های پایه زبان انگلیسی و یا فرانسوی برخوردار باشید و یا این که در جایی مشغول به کار شوید که نیازی به نمره IELTS مورد نیاز برای اقامت در کانادا نباشد (نمره مبنا 4 است که: 4 نمره در صبحت کردن؛ 4.5 نمره در گوش کردن؛ 3.5 نمره در خواندن و 4 نمره در نوشتن بایستی به دست آورید)؛
 • نشان دهید که از پشتیبانی مالی و پشتیبانی اقامتی به اندازه کافی برخوردار هستید؛
 • قصد اقامت در جزیره ی پرنس ادوراد را داشته باشید.
 • طبقه ضریب نفوذ تجاری
 • مالکیت 100 درصد

در جریان مالکیت تام (100%)، متقاضی بایستی:

 • سن، تحصیلات، تجربه ی کاری، سازش پذیری و مهارت های زبانی مورد نیاز برای ایجاد و مدیریت یک کسب و کار در جزیره ی پرنس ادوارد برخوردار باشد؛
 • طی 3 سال گذشته، حداقل نمره ی 5 را در IELTS به دست آورده باشد (صحبت کردن 5، گوش کردن 5، خواندن 4، نوشتن 5)؛ متقاضی بایستی متقاضیانی که نمره ی CLB آن ها کمتر از 5 است بایستی با سپرده گذاری 20 هزار دلار کانادا، متعهد شوند که در یک دوره کلاس زبان شرکت می کنند؛
 • در موقع درخواست یک طرح کسب و کار بنویسند که تا پس از دیدن این استان، جزئیات طرح خود را تکمیل نمایند و یا کسب و کاری را در جزیره ی پرنس ادوارد به راه بیندازند؛
 • یک طرح اقامت مبتی بر چگونگی مهاجرت به این جزیره و اسکان دائم در آن ارائه نمایند؛
 • حداقل 150 هزار دلار کانادا برای خرید یک کسب و کار مطلوب در جزیره ی پرنس ادوارد سرمایه گذاری نمایند؛
 • حداقل 150 هزار دلار کانادا برای خرید یک کسب و کار مطلوب در جزیره ی پرنس ادوارد سرمایه گذاری نمایند؛
 • یک سپرده ی اجرایی حداقل به میزان 100 هزار دلار کانادا سپرده گذاری نمایید؛
 • دارای سرمایه ی کافی برای شروع یک سرمایه گذاری و ایجاد یک کسب و کار حداقل به مدت یک سال باشید تا بتوانید در جزیره ی پرنس ادوارد اقامت نمایید؛
 • یک توافق نامه ی اجرایی برای سپرده گذاری حداقل به میزان 100 هزار دلار کانادا با کاردار جزیره ی پرنس ادوارد امضاء
 • نمایید تا موقعی که طرح های اجرایی خود را به ثمر نشاندید، بتوانید این مبلغ بدون بهره را دوباره دریافت نمایید.
 • تمامی (100%) کسب و کار تحت کنترل شما باشد؛
 • یک مدیریت فعال در جزیره ی پرنس ادوارد ایجاد کنید؛
 • هیچ گزینه ای برای فک معامله در این سرمایه گذاری وجود ندارد؛
 • یک توافق نامه ی خرید و فروش امضا کنید تا قصد خود را برای ایجاد یک کسب و کار نشان دهید، البته اگر 100% شایستگی ایجاد کسب و کار را در این جزیره کسب کرده باشید.
 • جریان مالکیتِ شراکتی

تحت این جریان، متقاضی بایستی:

 • سن، تحصیلات، تجربه ی کاری، سازش پذیری و مهارت های زبانی مورد نیاز برای ایجاد و مدیریت یک کسب و کار در جزیره ی پرنس ادوارد برخوردار باشد؛
 • طی 3 سال گذشته، حداقل نمره ی 5 را در IELTS به دست آورده باشد (صحبت کردن 5، گوش کردن 5، خواندن 4، نوشتن 5)؛ متقاضیانی که نمره ی CLB آن ها کمتر از 5 است بایستی با سپرده گذاری 10 هزار دلار کانادا، متعهد شوند که در یک دوره کلاس زبان شرکت می کنند؛
 • در موقع درخواست یک طرح کسب و کار بنویسند که تا پس از دیدن این استان، جزئیات طرح خود را تکمیل نمایند و یا کسب و کاری را در جزیره ی پرنس ادوارد به راه بیندازند؛
 •  طرح اقامت مبتنی بر چگونگی مهاجرت به این جزیره و اسکان دائم در آن ارائه نمایند؛
 • حداقل دارایی های خالص شما که از مجاری قانونی به دست آمده است، 400 هزار دلار کانادا باشد؛
 • یک سپرده ی اجرایی حداقل به میزان 100 هزار دلار کانادا سپرده گذاری نمایید؛
 • دارای سرمایه ی کافی برای شروع یک سرمایه گذاری و ایجاد یک کسب و کار حداقل به مدت یک سال باشید تا بتوانید در جزیره ی پرنس ادوارد اقامت نمایید؛
 • یک توافق نامه ی اجرایی برای سپرده گذاری حداقل به میزان 100 هزار دلار کانادا با کاردار جزیره ی پرنس ادوارد امضاء نمایید تا موقعی که طرح های اجرایی خود را به ثمر نشاندید، بتوانید این مبلغ بدون بهره را دوباره دریافت نمایید.
 • حداقل سرمایه گذاری شما بایستی 150 هزار دلار کانادا باشد؛
 • بایستی حداقل یک سوم (33%) کار تحت سرپرستی شما باشد و یا این که برای مشارکت در سرمایه حداقل به میزان یک میلیون دلار کانادا سپرده گذاری نمایید؛
 • یک مدیریت فعال در جزیره ی پرنس ادوارد ایجاد کنید؛
 • هیچ گزینه ای برای فک معامله در این سرمایه گذاری وجود ندارد؛
 • ک توافق نامه ی سرمایه گذاری را عملی کنید تا قصد خود را برای ایجاد یک کسب و کار در این جزیره نشان دهید.
  جریان مجوز کاری

جهت این جریان، متقاضی بایستی:

 • سن، تحصیلات، تجربه ی کاری، سازش پذیری و مهارت های زبانی مورد نیاز برای ایجاد و مدیریت یک کسب و کار در جزیره ی پرنس ادوارد برخوردار باشد؛
 • طی 3 سال گذشته، حداقل نمره ی 5 را در IELTS به دست آورده باشد (صحبت کردن 5، گوش کردن 5، خواندن 4، نوشتن 5)؛ متقاضی بایستی متقاضیانی که نمره ی CLB آن ها کمتر از 5 است بایستی با سپرده گذاری 10 هزار دلار کانادا، متعهد شوند که در یک دوره کلاس زبان شرکت می کنند؛
 • در موقع درخواست یک طرح کسب و کار بنویسند که تا پس از دیدن این استان، جزئیات طرح خود را تکمیل نمایند و یا کسب و کاری را در جزیره ی پرنس ادوارد به راه بیندازند؛
 • یک طرح اقامت مبتنی بر چگونگی مهاجرت به این جزیره و اسکان دائم در آن ارائه نمایند؛
 • حداقل دارایی های خالص شما که از مجاری قانونی به دست آمده است، 400 هزار دلار کانادا باشد؛
 • دارای سرمایه ی کافی برای شروع یک سرمایه گذاری و ایجاد یک کسب و کار حداقل به مدت یک سال باشید تا بتوانید در جزیره ی پرنس ادوارد اقامت نمایید؛
 • یک توافق نامه ی اجرایی با کاردار جزیره ی پرنس ادوارد امضاء نمایید؛
 • شایستگی و اشتیاق خود را برای ارائه ی درخواست به CIC برای پذیرش نشان دهید تا منطقه ای از پرنس ادوارد را که شما می توانید در آن کار کنید و سرمایه گذاری نمایید مشخص شود؛
 • حداقل سرمایه گذاری شما بایستی 150 هزار دلار کانادا باشد تا بتوانید کسب و کاری را در جزیره ی پرنس ادوارد راه اندازی نمایید؛
 • بایستی حداقل یک سوم (33%) کار تحت سرپرستی شما باشد و یا این که برای مشارکت در سرمایه حداقل به میزان
 • یک میلیون دلار کانادا سپرده گذاری نمایید؛
 • یک مدیریت فعال را در بخش کسب و کار در جزیره ی پرنس ادوارد نشان دهید؛
 • هیچ گزینه ای برای فک معامله در این سرمایه گذاری وجود ندارد؛
 • یک توافق نامه ی سرمایه گذاری را عملی کنید تا قصد خود را برای ایجاد یک کسب و کار در این جزیره نشان دهید