ویزای پرستار خانگی کودک و سالمند در کانادا

ویزای پرستار خانگی کودک و سالمند در کانادا

برای اخذ ویزای پرستار خانگی کودک و سالمند برای مهاجرت در دسته بندی های زیر راههایی وجود دارد که متقاضیان میتواند در یکی از شرایط زیر را که دارند انتخاب کنند.

پرستار کودک در کانادا Home Child Care Provider Pilot

شرایط متقاضیان پرستار کودک در کانادا برای برنامه مهاجرتی :

 • سابقه کار متقاضی می بایست متناسب با شرح وظایف ناک شغلی مورد درخواست در این برنامه مهاجرتی باشد .
 • متقاضی می بایست از کودکان زیر ۱۸ سال در خانه کارفرما و یا در محل زندکی خود مراقبت نماید .
 • متقاضی لزوما” نباید در منزل کارفرما زندگی کرده باشد .
 • سرپرستی و مراقبت از فرزندان خود بعنوان سابقه کار در این برنامه مهاجرتی پذیرفته نمی گردد .
 • داشتن مهارت و دانش زبان انگلیسی معادل CLB5 و یا زبان فرانسوی معادل NLCL5
 • داشتن مدرک تحصیلی یکساله پس از دوران دبیرستان در کانادا و یا خارج از کانادا ( در صورتیکه تحصیل متقاضی در خارج از کانادا انجام شده است می بایست مدرک تحصیلی او توسط سازمانهای مورد تایید کانادا مانند سازمان WES ارزیابی گردد .

شرایط پیشنهاد کار جاب آفر متقاضی:

 • جاب آفر می بایست بصورت تمام وقت (۳۰ ساعت در هفته ) باشد .
 • کارفرما می بایست نیاز واقعی به استخدام پرستار کودک داشته باشد .
 • پیشنهاد کار می بایست از یک کارفرمای کانادایی باشد .
 • جاب آفر پیشنهادی می بایست خارج از ایالت کبک باشد .
 • کارفرما نمی تواند سفارت یا کنسولگری باشد .
 • جاب آفر پیشنهادی می بایست در طبقه بندی مشاغل کانادا در ناک NOC4411 باشد .

برنامه پرستار سالمند خانگی کانادا Home Support Worker Pilot

شرایط اخذ ویزای پرستار خانگی کانادا :

 • داشتن تجربه کار متناسب با شرح وظایف ناک شغلی مورد درخواست در برنامه پرستار سالمند کانادا
 • متقاضی می بایست از سالمندان ویا افرادیکه نیاز به داشتن پرستار خانگی دارند ، در خانه کارفرما و یا در محل زندکی خود مراقبت نماید .
 • متقاضی لزوما” نباید در منزل کارفرما زندگی کرده باشد .
 • تجربه کاری یک خانه دار، بعنوان سابقه کار در این برنامه مهاجرتی پذیرفته نمی گردد .
 • داشتن مهارت و دانش زبان انگلیسی معادل CLB5 و یا زبان فرانسوی معادل NLCL5
 • داشتن مدرک تحصیلی یکساله پس از دوران دبیرستان در کانادا و یا خارج از کانادا ( در صورتیکه تحصیل متقاضی در خارج از کانادا انجام شده است می بایست مدرک تحصیلی او توسط سازمانهای مورد تایید کانادا مانند سازمان WES ارزیابی گردد .

شرایط پرستار سالمند پیشنهاد کار جاب آفر

 • جاب آفر می بایست بصورت تمام وقت (۳۰ ساعت در هفته ) باشد .
 • کارفرما می بایست نیاز واقعی به استخدام پرستارسالمند داشته باشد .
 • پیشنهاد کار می بایست از یک کارفرمای کانادایی باشد .
 • جاب آفر پیشنهادی می بایست خارج از ایالت کبک باشد .
 • کارفرما نمی تواند سفارت یا کنسولگری باشد .
 • جاب آفر پیشنهادی می بایست در طبقه بندی مشاغل کانادا در ناک NOC4412 باشد .

برنامه مراقبین و پرستار خانگی کودک و سالمند Live-in Caregiver Program

در صورت داشتن تجربه کاری در کانادا مراقبین خانگی کودان و سالمندان میتوانند از طریق برنامه مهاجرتی کانادا اقدام کنند.

حداقل 2 سال سابقه کار با مجوز کاری پرستار و مراقب کودک و سالمند در کانادا را دارا باشند.

با توجه به تغییر برنامه های مهاجرتی برای اطلاعات بیشتر و به روز با الکس ویزا تماس بگیرید.

لورم ایپسوم یا طرح‌ نما به متنی آزمایشی و بی‌معنی در صنعت چاپ، صفحه‌آرایی و طراحی گرافیک گفته می‌شود.