تأییدیه تحت عنوان ارزیابی تأثیرات بازار کار LMIA (ال ام آی ای) به این صورت شناخته می شود که کارفرمایان کانادایی که قصد دارند یک نیروی کار خارجی استخدام کنند در بیشتر موارد باید پیش از استخدام، از دولت تأییدیه استخدام دریافت کنند.

برای دریافت این مجوز باید کارکنان دولت که درخواست را را مورد بررسی قرار می دهند باید در رباطه به تاثیر مثبت یک فرد خارجی یا خنثی روی بازار کانادا به نتیجه برسند.  یکی دیگر از عوامل تأثیرگذار بر روی این موضوع، باید مشخص شود که هیچ فرد کانادایی که واجد شرایط استخدام در فرصت شغلی مورد نظر بوده است، به خاطر استخدام فرد خارجی نادیده گرفته نشده و همچنین نیروی کار خارجی حقوق و مزایایی مطابق با استانداردهای فدرال و استانی دریافت می کند.

تفاوت دسته حقوق بالا و یا پایین بر اساس پروسه دریافت LMIAتعیین می شود. نیروهای خارجی موقت که حقوقی کمتر از میانگین استانی دریافت می کنند در دسته کارمندان با حقوق پایین و کسانی که بیشتر از این مقدار دریافت می کنند در دسته کارمندان با حقوق بالا قرار می گیرند. بسته به این که فرد در کدام یک از این دسته ها قرار می گیرد، قوانین خاصی در روند دریافت LMIA او برقرار خواهد بود.

کارفرمایان کانادایی قبل از استخدام نیروی کار خارجی باید مدارکی ارائه کنند که نشان دهنده تلاش آنها برای یافتن نیروی کار مورد نظر خود از میان شهروندان کانادایی یا مقیمان دائم کانادا باشد. برای رعایت قوانین و مقررات دولتی کانادا، کارفرمایان ممکن است بازرسی شوند.

حقوق بالا برای کارمندان :

استخدام کارمندان با حقوق بالا که کارفمایان قصد انجام آن را دارند، باید برنامه های آینده خود را در راستای کاهش وابستگی به نیروی کار خارجی نشان دهند. مدارک مربوط به سرمایه گذاری در بخش آموزش تخصصی یا استخدام کارآموزان کانادایی نمونه هایی از مدارکی است که کارفرمایان برای اثبات این برنامه های بلند مدت می توانند ارائه کنند.

اگر کارفرما برایی تمدید LMIA یا برای  بازرسی انتخاب شود، باید گزارشی از تلاش های خود برای بهبود برنامه انتقالی که قبلا ارائه کرده بود را ارائه کند. طراحی همچین برنامه های انتقال، برای حصول اطمینان از اینکه کارفرمایان هدف برنامه را تأمین می کنند می باشد. این امر مستلزم استفاده از این برنامه به عنوان آخرین و محدودترین راه حل برای رفع نیازهای فوری کار و به صورت موقت است. وقتی که افراد واجد شرایط کانادایی وجود نداشته باشد، کارفرمایان به صورت موقت افراد خارج را استخدام می کنند و اطمینان حاصل می کنند که کانادایی ها اولین فرصت را در مشاغل موجود دارند.

حقوق پایین برای کارمندان :

استخدام کارمند با حقوق پایین ملزم به برنامه انتقالی LMIA نیست ولی دستورالعمل های دیگری دارد که باید ازآن پیروی کنند. دولت کانادا برای اطمینان پیدا کردن از اینکه اولیت اول برای افراد کانادایی واجد شرایط است محدودیت هایی را در تعداد نیروی کار خارجی موقت با حقوق پایین در نظر گرفته است.

هر چند ممکن است مشاغل با حقوق پایین خاص در پروسه LMIA پذیرفته نشوند. کارفرمایان با ۱۰ کارمند یا بیشتر که درخواست تمدید LMIA داده اند، می توانند ۱۰ درصد از کارمندان خود را از میان نیروهای کار خارجی با حقوق کم استخدام کنند. کارفرمایانی که حقوقی کمتر از میانگین استانی پیشنهاد می کنند، باید:

  • پذداخت هزینه رفت و آمد نیروی کار خارجی
  • اطمینان دسترسی به مسکن ارزان قیمت برای کارمند
  • پرداخت هزینه های بیمه درمانی خصوصی نیروی کار خارجی تا قرار گیری نیروی کار واجد شرایط پوشش خدمات درمانی بهداشتی استان
  • ثبت نام نیروی کار خارجی را در هیئت ایمنی در محل کار استان
  • تهیه یک قرارداد فی مابین کارمند و کارفرما

الزامات تبلیغاتی :

استخدام نیروی کار خارجی برای کارفرمایان باید 1000  دلار کانادا برای ارائه درخواست LMIA پرداخت کنند. از الزامان زبان فقط زبانهای انگلیسی و فرانسوی را می توان برای صدور LMIA و سمت شغلی در آگهی اعلام کرد. مگر این که کارفرما اثبات کند که زبان دیگری برای تصدی شغل مورد نظر لازم است.

همچنین حداقل ۴ هفته قبل از ارائه درخواست برای LMIA باید همه فرصت های شغلی را در بازار کار کانادا اعلام کند برای این منظور، کارفرمایان موظفند علاوه بر ارسال آگهی در بانک شغلی کانادا، حداقل دو روش استخدامی دیگر را نیز اثبات کنند. کارفرمایان کانادایی باید تلاشهای تبلیغاتی خود را روی گروه های کانادایی که کمتر مورد توجه هستند(مثل افراد دارای معلولیت) متمرکز کنند.