LMIA چیست؟

LMIA چیست؟

مهاجرت كارى يكى از مطمئنترين روشها مهاجرت به يك كشور خارجى است . LMIA كه به معناى ارزيابى بازار كار كانادايى است،  LMIA يك از اصلى ترين مدارک موردنياز براى ارائه به سفارت جهت تكميل مدارك دريافـت ويزاى كارى كانادا است. قبل از اينكه يك متفاضى خارجى بتواند از طريق برنامه ى نيروى كار خارجى موقت، براى يك كارفرما كانادايى كار كند، بايد گواهى ارزيابى تاثيرات بازار كار و یك اجازه كار موقت permit work داشـته باشد.

مشاغلى كه زير مجموعه ى برنامه ى نيروى كار خارجى موقت قرار نمـى كيرند، به LMIA نياز ندارند. يشنهادات اشتغال توسط كارفرمايان كانادايى به كاركران خارجى از طريق برنامه بين المللى (IMP) هم نيازى به دريافت LMIA ندارند.

LMIA در واقع كزارشى است كه سازمان كار وامور توسعه انسانى كانادا ESDC در تاييد يا رد يشنهاد ها شغلى ارائه شده از سوى كارفرمايان كانادايـى به اتباع خارجى در كانادا ارائه مى شود.

در این گزارش نشان میدهد که یک متقاضی خارجی مورد نظر کارفرما که انتخاب شده است اگر در سیستم اضافه شود اضافه شود در سیستم اقتصادی کانادا چه اثری خواهد گذاشت. اگر مثبت یا خنثی باشد، سازمان کار و امور توسعه اجتماعی کانادا با آن فرصت شغلی موافقت خواهد نمود.

اما اگر ورود فرد خارجی فرصت شغلی را از یک کانادایی بگیرد. در آن صورت ESDC با صدور LMIA مخالفت خواهد کرد. چگونگی اخذ LMIA در کانادا اولین شرطی که کارفرما بتواند مجوز LMIA را برای متقاضی دریافت کند این است که به مدت شش ماه یعنی دو وعده سه‌ماهه در مراکز معتبر آگهی شغل موردنظر زده باشد و موفق به جذب نیرو از افراد تبعه کانادا و دارندگان اقامت دائم این کشور نشده باشد.

بیشتر بخوانید : ویزای کار برای متخصصین صنعت بازی های ویدیویی کانادا

کارفرما می‌بایست با مدرک اثبات کند که با متقاضیان کانادایی مصاحبه انجام داده و برای عدم موفقیت آن‌ها در جلسه مصاحبه دلیل بیاورد. همچنین کارفرما باید با دلایلی چون نیاز به مهارت و تخصص متقاضی مهاجر ثبات کند که وی بر روی سیستم اقتصادی کانادا تأثیرات مثبتی خواهد داشت.

در این گزارش نشان دهنده آن است که فرد خارجی مورد نظر کارفرما که برای آن فرصت شغلی انتخاب شده است اگر اضافه شود در سیستم اقتصادی کانادا چه اثری خواهد گذاشت. اگر مثبت یا خنثی باشد، سازمان کار و امور توسعه اجتماعی کانادا با آن فرصت شغلی موافقت خواهد نمود. اما اگر ورود فرد خارجی یک فرصت شغلی را از یک کانادایی برچیند در آن صورت ESDC با صدور LMIA مثبت که در برخی موارد به آنConfirmation Letter نیز گفته می‌شود، مخالفت خواهد کرد.

چگونگی اخذ LMIA در کانادا

  • شرط اولی که کارفرما بتواند مجوز LMIA را برای متقاضی دریافت کند این است که به مدت شش ماه یعنی هر سه‌ماه یک بار در مراکز معتبر آگهی شغل موردنظر زده باشد و موفق به جذب نیرو از افراد تبعه کانادا و دارندگان اقامت دائم این کشور نشده باشد
  • کارفرما می‌بایست با مدرک اثبات کند که با متقاضیان کانادایی مصاحبه انجام داده و برای عدم موفقیت آن‌ها در جلسه مصاحبه دلیل بیاورد. همچنین کارفرما باید با دلایلی چون نیاز به مهارت و تخصص متقاضی مهاجر ثبات کند که وی بر روی سیستم اقتصادی کانادا تأثیرات مثبتی خواهد داشت.
  • میزان حقوق در نظر گرفته‌شده برای موقعیت شغلی موردنظر، می‌بایست مطابق پایه حقوقی متوسط آن شغل در کانادا باشد. در صورت رعایت موارد بالا توسط کارفرما، سازمان کار کانادا (ESDC) به وی مجوز ارزیابی تأثیرات بازار کار کانادا یا LMIA را اعطا می‌کند. اما این پایان راه نیست و مواردی دیگری نیز باید برای آن اقدام شود.
لورم ایپسوم یا طرح‌ نما به متنی آزمایشی و بی‌معنی در صنعت چاپ، صفحه‌آرایی و طراحی گرافیک گفته می‌شود.