Để nhận visa Canada ở Thổ Nhĩ Kỳ, chúng tôi sẽ gửi hộ chiếu của bạn vào Chủ nhật và Thứ Tư và sau khi Đại sứ quán Canada thực hiện công việc của chúng tôi, chúng tôi sẽ trả lại hộ chiếu đóng dấu vào Chủ nhật và Thứ tư để giao cho bạn. Mặc dù không thể thiết lập thời gian chính xác, nhưng thông thường bạn sẽ mất hai tuần.

Để nhận visa Canada tại UAE, chúng tôi gửi hộ chiếu của bạn mỗi ngày. Hộ chiếu của bạn sẽ được gửi đến Đại sứ quán 3 đến 4 ngày sau. Sau khi các tài liệu được giao, Đại sứ quán Canada sẽ mất khoảng hai tuần để hoàn thành. Hộ chiếu đóng dấu cuối cùng sẽ được trả lại vào thứ Hai để được giao cho bạn.