Lợi ích của phương pháp đầu tư của Quebec:

– Có được thường trú tại Quebec và sau đó là Cộng hòa Liên bang Canada mà không cần phải vào Canada để khởi nghiệp hoặc tạo việc làm.

– Thường trú mà không cần bằng cấp tiếng Anh hoặc tiếng Pháp

– Thường trú cho người nộp đơn, vợ / chồng và con cái dưới quyền giám hộ của họ

Trong số các thay đổi được giới thiệu vào ngày 28 tháng 3 năm 2018, Chương trình Đầu tư Quebec đã tăng cả yêu cầu tài sản ròng và yêu cầu đầu tư kể từ giai đoạn trước. Yêu cầu trước đây là tài sản ròng trị giá 1,6 triệu CAD và đầu tư 800.000 CAD.
Điều kiện tham gia Chương trình đầu tư Quebec:
– Người nộp đơn phải sở hữu, một mình hoặc cùng với người phối ngẫu của mình, một tài sản có giá trị bằng tiền mặt và giá trị tài sản (cho dù là tài sản được chứng minh, đất theo giấy phép xây dựng) tương đương ít nhất 2.000.000 đô la.

– Tài trợ $ 1.200.000 CAD với các tổ chức được phê duyệt hoặc trả tiền tài trợ cho một trong những cơ quan trung gian tài chính được ủy quyền của Quebec (khoảng 300.000 CAD) để tham gia chương trình.

Các yêu cầu đủ điều kiện khác bao gồm: Trên 18 tuổi, kinh nghiệm quản lý, ý định cư trú tại Quebec và đạt được số điểm yêu cầu theo Hệ thống Điểm Quebec.

Cần lưu ý rằng những người nhận được thường trú tại Canada phải tuân theo một luật gọi là Hiến chương Tự do và Bình đẳng Canada. Điều lệ này cho phép tất cả người Canada ở bất cứ nơi nào ở Canada có quyền học tập hoặc làm việc, và luật pháp của tỉnh không thể ảnh hưởng đến nguyên tắc này.