Khi chọn học Bằng Kỹ sư Cơ khí trong Nghiên cứu Sau đại học ở Canada, bạn sẽ trải nghiệm trình độ học vấn và kinh nghiệm cao trong nghiên cứu và thực tập trong các phòng thí nghiệm hiện đại. Các giảng viên của các trường đại học này được biết đến với phương pháp giảng dạy tuyệt vời và thành tích nghiên cứu của họ. Bằng cách nghiên cứu lĩnh vực này, bạn sẽ có được các kỹ năng có giá trị cũng như thông tin hữu ích liên quan đến kỹ thuật máy, vật liệu tổng hợp, và động lực học.