Các trường đại học Canada cung cấp các ngành học về công nghệ thông tin và kỹ thuật như: khoa học máy tính, công nghệ robot, siêu máy tính, và hệ thống kinh doanh. Các khóa học về khoa học máy tính bao gồm các cơ hội thực tế, dự án, nghiên cứu và thậm chí là thực tập tại các công ty CNTT.