Bằng Dược sau đại học tại các trường đại học Canada bao gồm nhiều chuyên ngành như phân phối thuốc và vắc-xin, hóa học và y học, công nghệ sinh học, sinh học phân tử, dược lâm sàng và dược.

Sinh viên sẽ được tiếp cận với các phòng thí nghiệm tiên tiến như phòng thí nghiệm tổng hợp hữu cơ, trung tâm nuôi cấy tế bào, phòng thí nghiệm dược lý. Các trung tâm này thường tập trung làm việc về việc nghiên cứu, phát triển, và sản xuất các loại thuốc mới.