Ngày nay, quan hệ quốc tế là một trong những ngành học phổ biến nhất. Sinh viên khi đăng ký ngành này sẽ được thử sức ở các môn học  đầy thách thức như tài chính toàn cầu, kinh tế chính trị quốc tế.

Các khóa học tập trung vào tác động của các quyết định chính trị đối với thế giới, luật pháp và chính sách xã hội của các nước đang phát triển và các chiến lược học tập dẫn đến các mục tiêu rộng lớn hơn như hòa bình và ổn định là một số bài học kinh nghiệm.