Canada là một trong những quốc gia tiên tiến của thế giới về chất lượng cuộc sống. Các vấn đề như quản lý sức khỏe cộng đồng, chăm sóc và phòng chống dịch bệnh là ưu tiên hàng đầu. Vì vậy, các ngành học về y tế của Canada luôn được đánh giá cao trên toàn thế giới.