Chương trình nhập cư Yukon là một chương trình nhập cư của chính phủ, chọn những người nộp đơn có tiềm năng và mối quan tâm để nhập cư để có được thường trú cho bản thân và gia đình của họ ở vùng Yukon của Canada.

Theo Chương trình nhập cư Yukon, bạn có thể đủ điều kiện nhập cư theo một trong những cách sau:

 • Chương trình công nhân lành nghề
 • Chương trình người làm việc thiết yếu
 • Chương trình xuất nhập cảnh kinh doanh

Một công nhân lành nghề phải đáp ứng các yêu cầu sau đây để di chuyển đến Yukon:

 • Chủ lao động phải có một doanh nghiệp đã đăng ký ở Canada hoặc hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp hoặc thành phố của khu vực Yukon.
 • Phải ít nhất một năm kể từ ngày đăng ký và hoạt động của công ty.
 • Ngoại trừ các công việc được liệt kê về tình trạng thiếu lao động lành nghề, người sử dụng lao động phải kiểm tra nhu cầu việc làm và chứng minh rằng họ không thể tìm thấy sức mạnh cần thiết trong khu vực Yukon hoặc Canada.

Lời mời làm việc nên:

 • Cho vị trí chính thức toàn thời gian
 • Vị trí làm việc phải thuộc cái nhóm việc làm cấp O, A, B trong danh sách phân loại việc làm quốc gia
 • Nó không nên xung đột với các thỏa thuận đàm phán giữa người sử dụng lao động và người lao động.
 • Nó phải đáp ứng các yêu cầu tối thiểu của tiêu chuẩn lao động khu vực và có thể so sánh với các ngành công nghiệp khác.

Người nộp đơn nhập cư phải:

 • Có các thông tin cần thiết cho một công việc hoặc doanh nghiệp cụ thể.
 • Những giấy phép này phải được chính phủ phê duyệt cho công việc hoặc kinh doanh.
 • Có kỹ năng giao tiếp cơ bản bằng tiếng Anh hoặc tiếng Pháp. Loại ngôn ngữ phụ thuộc vào ngôn ngữ cần thiết để giao tiếp tại nơi làm việc.
 • Không muốn tị nạn.

Các yêu cầu về trình độ theo Chương trình Công nhân Chuyên nghiệp như sau:

Chủ doanh ngiệp phải có một doanh nghiệp đã đăng ký ở Canada hoặc làm việc trong khu vực công nghiệp hoặc thành phố của khu vực Yukon. Phải ít nhất một năm kể từ ngày đăng ký và hoạt động của công ty.
Người sử dụng lao động phải kiểm tra nhu cầu việc làm và chứng minh rằng họ không thể tìm thấy lực lượng cần thiết trong khu vực Yukon hoặc ở Canada.

Lời mời làm việc nên:

 • Đối với một vị trí chính thức, toàn thời gian
 • Nó không nên xung đột với các thỏa thuận đàm phán giữa người sử dụng lao động và người lao động.
 • Nó phải đáp ứng các yêu cầu tối thiểu của tiêu chuẩn lao động khu vực và có thể so sánh với các ngành công nghiệp khác.

Người nộp đơn nhập cư phải:

 • Đã được phép làm việc tạm thời và đã làm việc ít nhất sáu tháng hoặc đã đạt được 45 điểm trong các đánh giá ban đầu
 • Chứng minh rằng nó có đủ sự hỗ trợ tài chính để cư trú trong Yukon.
 • Có kinh nghiệm làm việc cần thiết cho một nghề nghiệp cụ thể.
 • Có kỹ năng giao tiếp cơ bản bằng tiếng Anh hoặc tiếng Pháp. Loại ngôn ngữ phụ thuộc vào ngôn ngữ cần thiết để giao tiếp tại nơi làm việc.
 • Không muốn tị nạn.

Chương trình xuất nhập cảnh kinh doanh

Yukon đang tìm kiếm những người có ít nhất năm năm kinh nghiệm để bắt đầu một doanh nghiệp mới hoặc trở thành đối tác cho một doanh nghiệp hiện có hoặc tham gia vào các hoạt động tiếp thị và sản xuất sản phẩm, Dịch vụ, xuất khẩu, công nghệ hoặc nghiên cứu trong lĩnh vực mẹ (ưu tiên).

Ứng viên đủ điều kiện để:

 • Có ít nhất 5 năm làm quản lý cấp cao hoặc có hồ sơ theo dõi trực tiếp về tinh thần kinh doanh trong các doanh nghiệp tương tự với các loại được cung cấp. Người nhập cư doanh nhân phải nộp sơ yếu lý lịch (nền tảng giáo dục) cũng như đề xuất, báo cáo tài chính và các tài liệu khác phản ánh kinh nghiệm của người đó. (Làm việc như một người quản lý hoặc nhân viên tại một tổ chức không bao gồm các kỹ năng chúng ta cần và muốn vận hành doanh nghiệp của chúng tôi).
 • Giá trị ròng tối thiểu của anh ta phải là 250.000 CAD, trong đó 150.000 đô la nên được đưa vào các tài sản hiện tại như: tiền mặt, tài khoản tiết kiệm trong một tổ chức tài chính, điều khoản tiền gửi, tiền thuế chuyển đổi Và cũng là một khoản đầu tư dễ dàng tiếp thị như cổ phiếu và trái phiếu giao dịch công khai.
  Đã đến thăm Yukon ít nhất một lần và, kết quả là, có được sự hiểu biết chính xác về doanh nghiệp trong Yukon và môi trường xã hội của nó. Các ứng viên kinh doanh phải gặp một Cán bộ Chương trình Nhập cư tại Chi nhánh Yukon trong chuyến thăm của họ đến Yukon.
 • Có được các kỹ năng giao tiếp phù hợp bằng một trong những ngôn ngữ chính thức của Canada để kinh doanh tại Yukon