Nếu bạn là cư dân hoặc công dân Canada và bạn trên 18 tuổi, bạn có thể bảo lãnh thành viên gia đình (cha mẹ, con cái, vợ/chồng) đến Canada. Sau khi có visa định cư, những người được bảo lãnh sẽ trở thành thường trú dân tại Canada.

Mỗi cá nhân được bảo lãnh có thể sống hoặc làm việc, đi học tại Canada.

Là một phần của cam kết này, người bảo lãnh phải đảm bảo sẽ không nộp đơn xin trợ cấp sinh hoạt từ chính phủ Canada và nếu thực hiện, bạn sẽ phải trả lại cho chính phủ.

Nếu bạn ở một tỉnh bang khác ngoài Quebec, bạn sẽ ký thỏa thuận này với IRCC hoặc Dịch vụ xuất nhập cảnh Canada. Nếu bạn ở Quebec, người tại trợ cần có MIDI hoặc cùng Dịch vụ xuất nhập cảnh của Quebec.

Một thỏa thuận riêng cũng phải được ký giữa người bảo lãnh và người được bảo lãnh để đảm bảo rằng các bên nhận thức được trách nhiệm của mình.

Xin lưu ý rằng Visa bảo lãnh Canada khác với Visa tạm thời Super Visa (Visa thăm gia đình mở rộng).

Liên hệ với các chuyên gia của chúng tôi hoặc gửi email đến info@alexvisa.ca alexvisa2008@gmail.com

Nếu bạn đáp ứng một trong những điều kiện sau đây, bạn có thể không đủ điều kiện bảo lãnh:

 • Bạn sẽ không thể bảo lãnh cho một người mới nếu bạn đang bảo lãnh cho người khác.
 • Bạn có thể không thể tài trợ cho một người mới nếu tòa án phán quyết rằng bạn không cung cấp tiền cấp dưỡng hoặc hỗ trợ nuôi con.
 • Bạn đã phạm tội liên quan đến người thân hoặc giới tính, và tùy thuộc vào loại tội phạm, bạn có thể không thể tài trợ cho người khác.
 • Bạn đã nộp đơn xin hỗ trợ của chính phủ với lý do là khuyết tật. (Các khoản cho vay và trái phiếu chính phủ sẽ không có vấn đề gì với phúc lợi sống ở đây là phúc lợi. Đó là, nếu bạn nhận được các khoản trợ cấp của chính phủ ngoài phúc lợi, sẽ không có vấn đề gì trong hồ sơ tài trợ.)
 • Ngoài ra, bạn không thể bảo lãnh cho người khác nếu bạn đã bảo lãnh cho một người và yêu cầu chính phủ hỗ trợ sau khi đến Canada. Trong trường hợp này, chính phủ cũng sẽ yêu cầu tất cả các khoản hỗ trợ đã trao cho người bảo lãnh hoặc người được bảo lãnh.
 • Thu nhập tối thiểu không đủ để tài trợ

Mục đích của dự án là đoàn kết các thành viên gia đình ở Canada. Chương trình này cho phép cư dân hoặc Công dân Canada mang vợ / chồng hoặc bạn đời của họ (người mà bạn sống cùng một năm trở lên) đến Canada.

Hội đồng di cư phải phê duyệt các điều kiện của người bảo lãnh để đủ điều kiện xin thị thực. Để có được thị thực theo cách này, người bảo lãnh và người được bảo lãnh phải chứng minh rằng họ thuộc một trong các điều kiện sau:

 • Vợ chồng kết hôn hợp pháp
 • Cặp đôi sống chung như vợ chồng
 • Vợ hoặc chồng đang sống ngoài Canada

Canada cũng chấp nhận kết hôn đồng giới là hợp pháp

Điều kiện cần thiết để tài trợ cho vợ chồng/bạn đời

Yêu cầu đối với người bảo lãnh

 • 18 tuổi trở lên.
 • Phải là công dân và cư trú tại Canada tại thời điểm bảo lãnh. Nếu người bảo lãnh không cư trú tại Canada, anh ấy / cô ấy phải sống ở Canada tại thời điểm cấp trợ phí (cho vợ / chồng và con) ở Canada.
 • Phải không bị phá sản, phạm tội nghiêm trọng, cầm tù hoặc nhận dược thư trục xuất từ Canada
 • Phải cam kết trợ cấp cho người được bảo lãnh trong thời gian 3 năm
 • Cam kết này là vô điều kiện

Vợ chồng kết hôn hợp pháp

Đã chính thức kết hôn

Có thể kêt hôn đồng giới hoặc khác giới

Phải có giấy tờ chứng thực kết hôn hợp pháp đói với hôn nhân ngoài Canada

Cặp đôi sống chung như vợ chồng

Vợ chồng sống chung với nhau 1 năm.

Không đăng ký kết hôn hợp pháp

Có thể kết hôn đồng giới hoặc khác giới

Conjugal Partner

Có thể kết hôn đồng giới hoặc khác giới

Vợ hoặc chồng sống ngoài Canada vì lý do vượt ngoài tầm kiểm soát (ví dụ như nhập cư, tôn giáo, hoặc xu hướng tính dục)

Trong những trường hợp tài trợ bị cấm và không thể chấp nhận?

 • Vợ hoặc chồng dưới 18 tuổi
 • Cuộc hôn nhân chỉ nhằm mục đích bảo lãnh
 • Người bảo lãnh không thể bảo lãnh một người mới trong vòng 2 năm sau khi hoàn thành thủ tục bảo lãnh một người
 • Hôn nhân phải hợp pháp ở Canada và ở nước xuất xứ
 • Nhà tài trợ cam kết tài chính để hỗ trợ nhà tài trợ tối đa 3 năm sau khi có được thị thực thường trú.
 • Nếu ly thân, người bảo lãnh không được cấp trợ phí cho người mới trong vòng tối đa 5 năm
 • Người bảo trợ sau khi bảo trợ cho người phối ngẫu của họ tối đa 5 năm kể từ khi tài trợ cho người phối ngẫu khác (cũng như nếu các cặp vợ chồng sống với nhau hai năm hoặc không có con, họ nên sống với nhau hai năm sau khi cấp quyền cư trú Nếu không, thị thực cư trú vĩnh viễn của nhà tài trợ sẽ bị rút lại, điều này sẽ không áp dụng cho các cá nhân được bảo trợ đã bị lạm dụng hoặc lạm dụng….

Nếu vi phạm những điều khoản của visa bảo lãnh

 • Người bảo lãnh có thể bị phạt lên đến 5 năm tù
 • Người bảo lãnh có thể bị trục xuất khỏi Canada
 • Người bảo lãnh có thể bị tước mất hộ chiếu Canada
 • Nhà tài trợ phải ở trong một vị trí để đưa ra một lá thư không thể chấp nhận được cho Cơ quan di cư vì an ninh hoặc buôn bán người hoặc tội phạm được lên kế hoạch cho anh ta.
 • Người bảo lãnh không được bảo lãnh cho người khác

Công việc hoặc Giáo dục được tài trợ:

Nhà tài trợ phải có tình trạng nhập cư của mình trong khi chờ cư trú vĩnh viễn thông qua tài trợ. Anh ta không được phép làm việc hoặc học tập mà không có thị thực và nên xin visa nếu muốn. Ngoại lệ: Nếu người nộp đơn đã có visa học tập hoặc làm việc, thị thực sẽ không bị hủy và có thể tiếp tục hợp pháp cho đến khi hết hạn.