Học thạc sĩ tâm lý học tại các trường đại học Canada cho phép sinh viên tiếp cận với các kinh nghiệm thức tế. Sinh viên trong lĩnh vực này có thể trải nghiệm công việc thực hành tại các phòng khám địa phương, và thậm chí một số trường đại học có trung tâm nghiên cứu và giảng dạy riêng.

Trong khóa học này, bạn có thể tìm hiểu thêm về tâm lý học hành vi, tâm lý ở trẻ nhỏ, và khoa học nhận thức. Các giáo sư giảng dạy là những chuyên gia trong lĩnh vực nghiên cứu về tâm lý ở Canada.