Alex Visa Immigration Services INC và các công ty liên quan chuyên về lĩnh vực hỗ trợ làm hồ sơ du học, việc làm, và định cư ở Canada. Tại Alex Visa, chúng tôi cung cấp các chương trình và dịch vụ đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Chúng tôi sẽ đưa ra những phương án được cá nhân hóa cụ thể cho từng khách hàng khác nhau. Với đội ngũ chuyên gia và nhân viên dày dạn kinh nghiệm, chúng tôi sẽ làm việc hết sức mình để mang lại thành công cho từng khách hàng.

Alex Visa không có bất kì liên hệ nào với chính phù Canada. Chúng tôi không có sự ảnh hưởng đến quyết định của cán bộ di trú. Kết quả của từng hồ sơ là riêng biệt và không có sự ảnh hưởng lẫn nhau.