Những người đang cân nhắc chuyển đến một quốc gia khác có thể là một trong những lựa chọn của họ ở Canada. Canada là một quốc gia có nhiều cơ hội tuyệt vời cho cuộc sống nơi bạn có thể xin visa Canada theo nhiều cách khác nhau. Một trong số đó là xin visa thông qua công việc. Rất khó để có được thị thực theo cách này, nhưng bạn có thể xin giấy phép cư trú vĩnh viễn sau khi có được thị thực làm việc tạm thời và làm việc ở Canada trong vài năm.