Chuyên ngành y tế ở Canada là một trong những bằng cấp uy tín nhất trên thế giới. Bác sĩ, nha sĩ và dược sĩ cũng có thu nhập cao nhất ở Canada.

Để học trong các ngành này, trước tiên, sinh viên phải học lấy bằng đại học về Sinh học hoặc Tiền Y học trong hai, ba hoặc bốn năm tùy thuộc vào trường đại học. Sinh viên quan tâm đến các trường y thường chọn các ngành công nghiệp như khoa học thực nghiệm cho bằng đại học của họ.

Sinh viên đại học sau năm thứ ba phải đăng ký vào kỳ thi tuyển sinh đại học y khoa, còn được gọi là MCAT. Nếu thành công, sinh viên sẽ được nhận vào trường Y, Nha khoa hoặc Dược.